Τα θερμοκήπια είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες διαστάσεις:250X250mm, σε καφέ η πράσινο χρώμα, είναι κομπλέ με πόρτα, παράθυρο και ανοιγώμενη οροφή.